เชิญชวนทุกท่านมาออกกำลังกายไปด้วยกันกับเรา การวิ่งรูปแบบใหม่ ที่จะทำให้ท่านได้รับประสบการณ์สุดพิเศษจากการออกกำลังกาย ที่ท่านไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อน พร้อมไปกับทะเลธรรมชาติที่สวยงาม ที่รอคอยทุกท่านมาสัมผัส จากมหาสมทุรแปซิฟิกสู่มหาสมุทรอินเดีย 

No competition

12th Thailand Ocean ot Ocean Running (Sunrise to Sunset)

Saturday 5 - Sunday 6 December 2020 Thank you to all of the supporters

Please send your shirt size and Contact : auchai_k@hotmail.com Shirt size

 

VDO PORTFOLIO